Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
การมีส่วนร่วมกับระบบอัตโนมัติจะช่วยป้องกันการสูญงานของภาคการผลิตของมาเลเซียที่ชะลอตัว
image
กันยายน 2, 2021 ข่าว

 

Universal Robots (UR) ผู้นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ร่วมปฏิบัติงาน (cobots) ในเดนมาร์ก เรียกร้องให้ผู้นำอุตสาหกรรมของมาเลเซียเร่งการนำระบบอัตโนมัติและโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมมาใช้อย่างรวดเร็ว เพื่อปรับให้เข้ากับสภาวะผันผวนที่ผู้ผลิตในท้องถิ่นดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก ภาคการผลิตในประเทศมาเลเซียได้รับผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากการปิดโรงงานและข้อจำกัดที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 ซึ่งทำให้งานตกอยู่ในความเสี่ยง ระบบอัตโนมัติของหุ่นยนต์โคบอทช่วยชะลอการลดลงของงานการผลิต เนื่องจากผู้ผลิตลงทุนในโซลูชั่นที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่เพิ่มผลผลิตของแรงงานทุกหน่วย ควบคู่ไปกับการปรับปรุงสภาพการทำงานสำหรับแรงงานคน ในเดือนมิถุนายน 2564 อัตราการว่างงานของมาเลเซียเพิ่มขึ้นเป็น 4.8% (พฤษภาคม 2564: 4.5%) ในขณะที่จำนวนผู้ว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น 768,700 คน โดยยอดขายในภาคการผลิตของมาเลเซียอยู่ที่ 124.4 พันล้านริงกิต และขยายตัว 33.9% ในไตรมาสที่สองของปี 2564

สหพันธหุ่นยนต์นานาชาติ หรือไอเอฟอาร์ (IFR) ได้รายงานว่า เอเชียเป็นหนึ่งในตลาดที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับหุ่นยนต์อุตสาหกรรม โดยส่วนแบ่งของหุ่นยนต์ที่ติดตั้งใหม่ในเอเชียอยู่ที่ประมาณสองในสามของอุปทานทั่วโลกในปี 2562

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มาเลเซียได้สร้างรากฐานที่แข็งแกร่งในด้านระบบอัตโนมัติและเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เพื่อขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจและรักษาความสัมพันธ์ให้อยู่ในบรรทัดฐาน โดยสำนักงานพัฒนาการลงทุนแห่งมาเลเซีย (MIDA) ได้เรียกร้องให้เจ้าของธุรกิจในท้องถิ่นยกระดับห่วงโซ่คุณค่าในการตลาด (Value Chain) ด้วยการปรับระบบดิจิทัลและเปิดรับเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ ด้วยการสนับสนุนที่ก้าวหน้าจากรัฐบาล ทำให้มาเลเซียได้ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำระบบอัตโนมัติสำหรับการทำงานร่วมกันมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต

จากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ พบว่า ในเอเชียมีผู้เสียชีวิตมากกว่า 1.1 ล้านคนต่อปี สาเหตุจากอุบัติเหตุในที่ทำงานหรือโรคภัยไข้เจ็บ โดยในปี 2563 มาเลเซียรายงานกรณีอุบัติเหตุจากการทำงาน 10,303 รายในภาคการผลิต ซึ่งภาคการผลิตเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่อันตรายที่สุดเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น

ทุกวันนี้มีความเป็นไปได้มากขึ้นที่จะถ่ายโอนกิจกรรมที่มีความเสี่ยงสูงไปยังหุ่นยนต์ หุ่นยนต์ช่วยให้บริษัทก่อสร้างย้ายคนงานออกจากงานที่มีความเสี่ยงสูงและไปยังงานที่มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญสำหรับบริษัท PT JVC Electronics Indonesia (JEIN) ผู้ผลิตในประเทศอินโดนีเซีย โดย JEIN ได้ปรับใช้โคบอท ยูอาร์ทรี (UR3) จำนวนเจ็ดตัว เพื่อให้พนักงานสามารถทำงานในบริเวณใกล้เคียงโดยไม่ต้องใช้รั้วป้องกัน (เมื่อประเมินความเสี่ยง) ซึ่งโคบอท UR ช่วยลดความเสี่ยงของพนักงานที่มีความเสี่ยงสูง เช่น การบัดกรีและการแยกชิ้นส่วน PCB ที่ตัดแล้ว ซึ่งปล่อยควันอันตรายและอนุภาคฝุ่น

(0)(0)