Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
คำอธิบายเกี่ยวกับ IBM Spectrum Virtualize สำหรับไฮบริดคลาวด์
image
พฤศจิกายน 23, 2021 ห้องสมุด

 

IBM Spectrum Virtualize เป็นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ที่ IBM ได้ให้บริการพร้อมกับเทคโนโลยีอาร์เรย์ขององค์กร มีการจัดเก็บข้อมูลแยกจากระบบการจัดเก็บข้อมูลที่มีการจัดการความจุแบบ single logical pool โดยคุณลักษณะในการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูล เช่น การจัดลำดับชั้นอัตโนมัติสามารถนำไปใช้กับพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทั้งหมดและจัดการได้จาก “single pane of glass”

จากการเติบโตในการนำระบบคลาวด์สาธารณะไปใช้นั้น IBM ได้เพิ่มความสามารถด้านระบบคลาวด์ให้กับผลิตภัณฑ์ด้วย Spectrum Virtualize สำหรับระบบคลาวด์สาธารณะ ซึ่งได้ขยายความสามารถของซอฟต์แวร์ในการจัดการฟังก์ชันการจัดเก็บข้อมูลทั่วทั้งพื้นที่จัดเก็บในองค์กร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลบน IBM Cloud, AWS และ Azure

single point of management และความจุของพื้นที่เก็บข้อมูลแบบ pooled storage ยังคงอยู่มีอยู่ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการพื้นที่เก็บข้อมูลของ roll IBM, ความยืดหยุ่น และคุณสมบัติต่างๆด้านประสิทธิภาพข้ามการจัดเก็บข้อมูลแบบ pooled ซึ่งอาจอยู่ในระบบคลาวด์, on-premises และแม้กระทั่งบนที่เก็บข้อมูลของ third-party

มีความเห็นคิดว่า IBM Spectrum Virtualize เป็นระบบปฏิบัติการสำหรับการจัดเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ และการใช้งานด้วยเวอร์ชันที่รองรับระบบคลาวด์สาธารณะและ FlashSystem ทำให้การย้ายข้อมูลระหว่าง on-premises และตำแหน่งบนระบบคลาวด์สาธารณะทำได้ง่ายดาย

การทำงานแบบไฮบริดนี้นำไปสู่กรณีการใช้งานที่คุ้มค่าซึ่งเป็นไปได้เมื่อใช้ IBM Spectrum Virtualize ในสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด ตัวอย่างเช่น เพิ่มมิติพิเศษให้กับฟังก์ชัน Safeguarded Copy ซึ่งช่วยให้สามารถคัดลอกสแน็ปช็อตของข้อมูลธุรกิจแบบ air-gapped ระหว่าง on-prem และบนระบบคลาวด์ ซึ่งสามารถใช้ในสถานการณ์การกู้คืนจากภัยพิบัติ เช่น การกู้คืนจากการโจมตีของแรนซัมแวร์

เมื่อเปรียบเทียบกับซอฟต์แวร์การจัดการที่เก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์อื่นๆ แล้ว, IBM Spectrum Virtualize มีความเป็นมาที่ยาวนานและพัฒนามาจาก IBM SAN Volume Manager  ซึ่งหมายความว่าระบบจัดเก็บข้อมูลเสมือนจริงได้รับการจัดตั้งขึ้นและได้รับการพิสูจน์แล้ว ความน่าเชื่อถือภายในองค์กรนี้ รวมกับวิวัฒนาการไปสู่ตัวเลือกการจัดเก็บข้อมูลบนระบบคลาวด์ ทำให้เป็นการจัดการพื้นที่จัดเก็บข้อมูลที่มีความครอบคลุมมากที่สุดและแพลตฟอร์มเสมือนจริงที่มีให้บริการสำหรับสภาพแวดล้อมแบบไฮบริด

(0)(0)