Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
จากการศึกษาพบว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ช่วยกระตุ้นให้มีการยอมรับการใช้งานของ AI สำหรับธนาคารมากขึ้น
image
สิงหาคม 13, 2021 ข่าว

 

1 ใน 3 ของสถาบันการเงินได้เร่งการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และ machine learning (ML) ในการต่อต้านการฟอกเงิน (AML)เพื่อรับมือกับโรคระบาดของโรคโควิด-19 ในขณะเดียวกัน, อีก 39% ของผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ได้กล่าวว่าแผนการณ์ในการปรับใช้ AI/ML ของพวกเขาจะไม่มีการเปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้  โดย SAS, KPMG และสมาคมผู้เชี่ยวชาญด้านการต่อต้านการฟอกเงินที่ผ่านการรับรอง (ACAMS) ได้มีการศึกษาแนวโน้มของอุตสาหกรรมเหล่านี้และด้านอื่น ๆ โดยสำรวจจากการศึกษาเทคโนโลยี AML แบบใหม่

จากรายงานเรื่อง Acceleration Through Adversity: The State of AI and Machine Learning Adoption in Anti-Money Laundering Compliance (การเร่งการแก้ปัญหา : ด้วยการปรับใช้ AI และ machine learning มาใช้ในการปฏิบัติตามข้อกำหนดในการต่อต้านการฟอกเงิน) และการตรวจสอบเชิงลึกของแดชบอร์ดข้อมูลในการสำรวจเพิ่มเติมที่ได้จากสมาชิก ACAMS กว่า 850 รายทั่วโลก  ACAMS ได้สำรวจแต่ละองค์กรเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีองค์กรของนายจ้างเพื่อตรวจจับการฟอกเงิน โดยประเมินอยู่ในช่วง 2% ถึง 5% ของ GDP ทั่วโลก หรือ 800 พันล้านดอลลาร์ถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์ต่อปี

AI และ ML ได้กลายเป็นเทคโนโลยีหลักที่สำคัญสำหรับผู้เชี่ยวชาญด้านการตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎระเบียบ เนื่องจากพวกเขาต้องการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติตามกฎ AML เพื่อต่อสู้กับอาชญากรรมทางการเงินและการฟอกเงิน โดยผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าครึ่ง (57%) ได้มีการปรับใช้ AI/ML ในกระบวนการปฏิบัติตามกฎ AML และกำลังนำร่องโซลูชัน AI หรือวางแผนที่จะนำไปใช้งานภายในอีก 12-18 เดือนข้างหน้า

ไม่ใช่แค่สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดที่เป็นผู้นำในการนำเทคโนโลยีมาใช้เท่านั้น และยังมีอีก 28% ของสถาบันการเงินขนาดใหญ่ ซึ่งมีทรัพย์สินมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์ ได้มีการพิจารณาใช้เทคโนโลยี AI อย่างรวดเร็ว  อย่างไรก็ตาม ที่น่ายินดีคือ 16% ของสถาบันการเงินขนาดเล็ก (ซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 1 พันล้านดอลลาร์) ก็มองว่าตนเองเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการนำ AI มาใช้เช่นกัน

หากไม่คำนึงถึงขนาดขององค์กรแล้ว ธนาคารได้รับแรงกดดันในการเผชิญกับปัญหาโรคระบาดโควิด-19 ในขณะที่ต้องยกระดับความแม่นยำและประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นแรงผลักดันในการเร่งการใช้การวิเคราะห์ขั้นสูงสำหรับ AML   โดยปัจจัยขับเคลื่อนหลักสองประการของการนำ AI และ ML มาใช้ ซึ่งอ้างอิงจากผู้ตอบแบบสอบถามคือ:

  1. ปรับปรุงคุณภาพการสอบสวนและการยื่นเอกสารกำกับดูแล (40%)
  2. ลดการวิเคราะห์ที่ผิดพลาดและมีผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ (38%)
(0)(0)