Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
“ดีป้า” ร่วมกับ “วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ” ปักหมุดภาคอีสาน เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI
image
กุมภาพันธ์ 15, 2022 ข่าว

 

ดีป้า ร่วมกับ วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ และหน่วยงานภาคการศึกษา เปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI เดินหน้าขับเคลื่อน 4 โรงเรียนนำร่องภาคอีสานสู่การเรียนรู้เทคโนโลยีวิทยาการคอมพิวเตอร์ โดยเปิดโอกาสให้เด็กไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล มุ่งยกระดับโรงเรียน และพัฒนาห้องเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล คาดศูนย์การเรียนรู้ดังกล่าวจะช่วยพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลให้กับเยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2,300 คนต่อปี

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า และ บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด พร้อมหน่วยงานภาคการศึกษา ร่วมเปิดศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ณ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 1 ใน 4 ศูนย์การเรียนรู้ฯ ในพื้นที่นำร่องภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมี นายชัยวัฒน์ ตั้งพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ พร้อมด้วย ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า นายณัฐพศิน เชฎฐ์อุดมลาภ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ และผู้แทนจากหน่วยงานภาคการศึกษาร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียง

นายชัยวัฒน์ กล่าวว่า ในฐานะผู้แทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ ดีป้า และ วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ผ่านการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ฯ ที่จะทำให้การศึกษาไทย โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ในสังกัดของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อพัฒนาห้องเรียนสู่ศตวรรษที่ 21 พร้อมคาดหวังว่า ในอนาคตประเทศไทยจะสามารถเป็นเจ้าของเทคโนโลยีได้ด้วยความสามารถของคนไทย ซึ่งศูนย์การเรียนรู้นี้จะผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพ และสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความมั่นคงของประเทศในอนาคต

ด้าน ดร.ณัฐพล กล่าวว่า ที่ผ่านมา ดีป้า มุ่งส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลรอบด้าน โดยเฉพาะภาคการการศึกษา ผ่านการเพิ่มศักยภาพแก่นักเรียน โดยเปิดโอกาสการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล และนั่นจึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ ในการส่งเสริมและสนับสนุนการยกระดับโรงเรียนสู่การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ในครั้งนี้ โดยการร่วมส่งเสริมโครงสร้างพื้นฐานห้องเรียนดิจิทัล พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัลในการพัฒนาทักษะสำคัญแห่งโลกอนาคต ควบคู่กับการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยเข้าสู่ตลาดภาครัฐ

“ดีป้า ตระหนักเป็นอย่างยิ่งว่า โรงเรียนคือสถานที่ตั้งต้นสำคัญสำหรับการพัฒนาทักษะและเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้กับเยาวชน เป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล ซึ่งภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ทำให้เกิดโรงเรียนนำร่อง 4 แห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านห้วยบง และ โรงเรียนบ้านวังโรงใหญ่สามัคคี จังหวัดนครราชสีมา โรงเรียนบ้านยางเกี่ยวแฝก และ โรงเรียนเทพสถิตวิทยา จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งศูนย์การเรียนรู้ฯ ทั้งหมดจะเป็นส่วนช่วยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านดิจิทัลให้กับน้อง ๆ เยาวชนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จำนวน 2,300 คนต่อปี ก่อนยกระดับโรงเรียนสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมกำลังคนและบุคลากรดิจิทัลของประเทศให้มีทักษะที่จำเป็นรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ประเทศที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

ขณะที่ นายณัฐพศิน กล่าวว่า วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ มีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนการศึกษาเด็กไทย เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและนวัตกรรมของประเทศ ด้วยการพัฒนาการศึกษาด้านสะเต็มศึกษา ภาษาต่างประเทศ และทักษะอาชีพ ซึ่งเป็นหนึ่งในเสาหลักในการพัฒนาชุมชนที่เราเข้าไปดำเนินงาน จึงเป็นที่มาของความร่วมมือกับ ดีป้า ซึ่งมีเป้าหมายเดียวกัน

สุดท้าย ดร.พรณภัทร์ พงษ์วรัชญ์พร ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสถิตวิทยา กล่าวว่า ในนามของตัวแทนกลุ่มโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการดังกล่าว ทั้ง 4 โรงเรียนขอขอบคุณ ดีป้า และ วินด์ เอนเนอร์ยี่ฯ ที่ให้การสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล วิทยาการคอมพิวเตอร์ และยกระดับโรงเรียนในการพัฒนาห้องเรียนสู่ศตวรรษที่ 21

สำหรับความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้าน Coding, STEM, IoT และ AI ครั้งนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการผลักดันให้เกิดการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์ เพื่อยกระดับโรงเรียนสู่ห้องเรียนแห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่ง ดีป้า พร้อมทำงานเพื่ออนาคตของคนไทย และเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลไทยให้อยู่ในระดับชั้นนำของโลก ตามวิสัยทัศน์ We work smart every day to build a world-class digital economy and to help people perform better, think faster and live better.

(0)(0)