Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และ บริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ จำกัด ได้ร่วมมือกันในการเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 150kW DC Super-Fast Charge จำนวน 100 สถานี ในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
image
มกราคม 31, 2022 ข่าว

 

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด กรุงเทพมหานคร (ตลาดหลักทรัพย์ : บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด) บริษัทแนวหน้าของเครือ ปตท. ในส่วนของการดำเนินงานธุรกิจน้ำมันและการค้าปลีกชั้นนำของประเทศไทยจับมือกับบริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ จำกัด จากฟลอลิดา เพื่อขยายเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดยเปิดตัวด้วยสถานีชาร์จ 150kW DC Super-Fast Charge จำนวน 100 สถานีในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า และจะมีการขยายจำนวนสถานีเพิ่มขึ้นอีกด้วย

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด และ บริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ จำกัด ตกลงที่จะทำงานร่วมกันเพื่อที่จะขยายการเข้าถึงสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศไทย ผู้ใช้บริการสามารถใช้บริการสถานีชาร์จสาธารณะได้ทั้งของ ปตท. และ อีวีโลโม โดยสามารถใช้บัญชีเดิมที่มีอยู่ได้อย่างราบรื่นไม่ว่าจะไปที่ไหน

การเติบโตของเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในครั้งนี้นั้นคาดว่าจะช่วยทำให้มีการใช้รถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้นซึ่งสอดคล้องตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีเพียงรถยนต์ไฟฟ้าภายในปี พ.ศ. 2578 โดยนายกรัฐมนตรี ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ประกาศ ณ การประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีเป้าหมายที่จะไม่มีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพิ่มขึ้นจากการดำเนินธุรกิจหรือการบริการภายในปี พ.ศ. 2593

ทั้ง ปตท. และ อีวีโลโม เล็งเห็นถึงการเพิ่มขึ้นและการเข้าถึงได้ง่ายของเครือการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่รวดเร็ว ดังนั้นทั้งสองจึงต้องทำให้ผู้ใช้งานในประเทศไทยมีความมั่นใจในการใช้บริการ, ตัวเลือกการบริการ และคุณภาพ เพื่อลดความกังวล

ในการตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโตมากขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการชาร์จและ รถยนต์ไฟฟ้าแบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามาสู่ตลาดในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งมาพร้อมด้วยแบตเตอร์รี่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น บริษัท อีวีโลโม จึงวางแผนที่จะเพิ่มสถานีชาร์จมากกว่า 750 สถานี ภายในปี 2565 และอีกมากกว่า 5000 สถานีภายใน 5 ปีข้างหน้า

ขณะนี้ภาคการขนส่งอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่จากยานยนต์ปกติทั่วไป สู่ยานยนต์ที่ใช้พลังงานไฟฟ้า การขยายตัวของเครือข่ายการชาร์จในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกของประเทศไทยจะช่วยในการเข้าถึงการชาร์จแบบรวดเร็วได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ใช้งาน

“ในฐานะผู้ค้าปลีกเชื้อเพลิงชั้นนำของประเทศไทย บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด ตระหนักถึงการส่งเสริมความยั่งยืนเพื่อให้เกิดเป็นธุรกิจหลัก ดังนั้นการทำงานร่วมกับ บริษัท อีวีโลโม สำหรับการเปิดตัวเครือข่ายการชาร์จ เป็นสิ่งที่ถูกต้องในขณะที่เรารับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ยานยนต์ไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะแก้ไขปัญหาสำคัญที่พวกเรากำลังพบเจอทั้งในเรื่องมลพิษและคุณภาพอากาศ ในฐานะที่เป็นแพลตฟอร์มของการขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าขนาดใหญ่ บริษัท อีวีโลโม สามารถนำมาซึ่งการกระตุ้นให้เกิดเปลี่ยนแปลง” – นายบุญมา พนธนกรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด

“เรามุ่งเน้นที่จะลดความวิตกกังวลของผู้ใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า และเราจะทำให้เครือข่ายการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบรวดเร็วนั้นมีความน่าเชื่อถือและเข้าถึงได้ง่ายสำหรับผู้ใช้บริการในประเทศไทย เพื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงสู่การขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้อย่างง่ายขึ้นด้วยการปรับใช้เครือข่ายการชาร์จที่รวดเร็วขนาดใหญ่ เราสามารถก้าวไปสู่การเป็นผู้นำใน และกระตุ้นการยอมรับรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น” – นิโคล อู๋ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีวีโลโม เทคโนโลยีส์ จำกัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของ อีวีโลโม ได้ที่เว็บไซต์ www.evlomo.com และสามารถติดต่อได้ที่ newsroom@evlomo.com

 

(0)(0)