Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
ระบบการจัดการในการเข้าถึงการเส้นทางของ SMRT Trains ได้ยกระดับความน่าเชื่อถือของการรถไฟในสิงคโปร์
image
สิงหาคม 17, 2021 ข่าว

 

SMRT Trains เป็นผู้บุกเบิกในการให้บริการระบบขนส่งมวลชนในสิงคโปร์ และ PCCW Solutions ซึ่งเป็นผู้ให้บริการด้านไอทีชั้นนำที่สำคัญ ของ PCCW Limited และได้ประกาศเปิดตัวระบบการจัดการการเข้าถึงเส้นทาง (TAMS) อย่างเต็มรูปแบบในเส้นทางสายเหนือ-ใต้ และตะวันออก-ตะวันตก (NSEWL), เส้นทางรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (MRT) ที่เก่าแก่ที่สุดของสิงคโปร์

TAMS เป็นโซลูชันดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นโดย SMRT Trains และ PCCW Solutions เพื่อแปลงเป็นดิจิทัลและบริหารจัดสรรการเข้าถึงเส้นทางโดยอัตโนมัติเพื่อการบำรุงรักษาและการวางแผนงานด้านวิศวกรรมอย่างสม่ำเสมอ เพื่อชดเชยเวลาและขั้นตอนการทำงานที่ต้องใช้แรงงานคนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น TAMS จึงเป็นระบบแบบองค์รวมที่มีการอัพเดทสถานะการบริหารจัดสรรเส้นทางและการเข้าถึงขั้นตอนการทำงานแบบเรียลไทม์ , ให้บริการเวิร์กโฟลว์แบบครบวงจรมีความชัดเจนโปร่งใส นอกเหนือจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตแล้ว ระบบยังมีกฎความปลอดภัยในตัวเพื่อดำเนินการตรวจสอบข้อขัดแย้งในการเรียกร้องการเข้าถึงเส้นทางตามกำหนดตารางเวลาแต่ละรายการเทียบกับข้อกำหนดด้านความปลอดภัย เพื่อให้มั่นใจว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกรายจะยึดถือตามมาตรฐานความปลอดภัย

การนำ TAMS มาใช้งาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถประหยัดเวลาได้ถึง 30,000 ชั่วโมงต่อปี และมีส่วนทำให้ความน่าเชื่อถือของการรถไฟนั้นเพิ่มมากขึ้น จากความพยายามในการบำรุงรักษาที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยในปี 2020, สายเหนือ-ใต้ (NSL) ประสบความสำเร็จมากกว่า 1.3 ล้านของ Mean Kilometres Between Failure (MKBF) และสายตะวันออก-ตะวันตก (EWL) ประสบความสำเร็จมากกว่า 1.4 ล้าน ของ MKBF

หลังจากความสำเร็จของ TAMS สำหรับ NSEWL แล้วนั้น ทาง SMRT Trains ได้เริ่มดำเนินการเพื่อนำไปใช้กับ Circle Line (CCL) ซึ่งเป็นระบบเครือข่าย Bukit Panjang Light Rail Transit (BPLRT) และคลังพัสดุ 6 แห่ง เพื่อได้รับผลผลิตที่เพิ่มเติม

สำหรับ Strides Engineering ซึ่งก่อนหน้านี้คือ SMRT Services เป็นกลุ่มธุรกิจของ SMRT Corporation ที่ให้บริการเกี่ยวกับรถไฟตามสถานี และ PCCW Solutions ยังได้ประกาศการลงนามในบันทึกการความเข้าใจเพื่อร่วมกันพัฒนากลยุทธ์การเข้าสู่ตลาดเพื่อส่งเสริม TAMS ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากความร่วมมือดังกล่าวนี้ จะทำให้ได้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบของ PCCW Solutions ในฐานะผู้เปิดใช้งานในระบบดิจิทัล ตลอดจนความเชี่ยวชาญโดเมนของ SMRT ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับการดำเนินงานและการบำรุงรักษาสำหรับการรถไฟ โดยเป็นการนำประโยชน์และแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ TAMS มาสู่ผู้ประกอบการรถไฟในเขตเมือง

(0)(0)