Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
“ออมรอน” ประกาศแนวคิดนวัตกรรมการผลิตในอนาคต มุ่งเน้นการพัฒนา “นวัตกรรมระบบอัตโนมัติ”
image
กุมภาพันธ์ 15, 2022 ข่าว

 

ออมรอน คอร์ปอเรชั่น (OMRON Corporation) (สำนักงานใหญ่: ชิโมเกียวคุ เกียวโต ประธานและซีอีโอ: โยชิฮิโตะ ยามาดะ) ประกาศเส้นทาง “นวัตกรรมระบบอัตโนมัติ” ในอนาคต แนวคิดนวัตกรรมการผลิตของออมรอน เพื่อเป็นทิศทางของการพัฒนาการผลิตสำหรับทศวรรษต่อไปของบริษัท ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่หลากหลายและซับซ้อนในสภาพแวดล้อมของตลาด ทั้งนี้โดยยึดหลักสาม “i” ในการสร้างระบบอัตโนมัติจากความสำเร็จที่ผ่านมา

ออมรอนมุ่งสร้างนวัตกรรม ณ ไซต์การผลิตด้วยการยึดสามเป้าหมายของแนวคิดระบบอัตโนมัติที่มีการนำมาปรับปรุงใหม่ ได้แก่ “การเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเชิงดิจิทัล” “ระบบอัตโนมัติเหนือความสามารถของมนุษย์” และ “การทำงานร่วมกันขั้นสูงระหว่างคนและเครื่องจักร”

ขณะนี้ผู้ผลิตทั่วโลกกำลังเผชิญความท้าทายในการปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อมุ่งสู่โลกหลังโควิด-19 นอกจากการตอบสนองต่อนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงในผลิตภัณฑ์และวิธีการผลิตแล้ว ผู้ผลิตยังให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในโลกตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ความหลากหลายของค่านิยมที่ผู้คนยึดถือ และสุขภาวะของพนักงานของบริษัท นับตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นมา ออมรอนได้แก้ปัญหาการผลิตของลูกค้าหลายรายด้วยการทำตามแนวคิดนวัตกรรมการผลิตที่ไม่เหมือนที่อื่นใดของบริษัทซึ่งมุ่งเน้นนวัตกรรมระบบอัตโนมัติ

เพื่อบรรลุเส้นทางใหม่ที่มีแกนหลักเป็นนวัตกรรมระบบอัตโนมัตินี้ ออมรอนจะมุ่งเน้นการทำงานร่วมกับลูกค้าในการแก้ปัญหาของอุตสาหกรรมการผลิตซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อนมากขึ้น โดยใช้ระบบอัตโนมัติที่ไม่เหมือนที่อื่นใดซึ่งทำให้การให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมในโลกและสุขภาวะของพนักงานควบคู่กันไปเป็นไปได้จริง

คุณทาเคฮิโตะ มาเอดะ กรรมการผู้จัดการฝ่ายธุรกิจระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมของบริษัท ออมรอน เอเชียแปซิฟิก จำกัด กล่าวว่า “‘นวัตกรรมระบบอัตโนมัติ’ ได้ช่วยออมรอนอย่างมากในการยกระดับบทบาทของบริษัทในภาคระบบอัตโนมัติเชิงอุตสาหกรรมด้วยการแก้ปัญหาการผลิตของหลายอุตสาหกรรมในเอเชียแปซิฟิก เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์, อาหารและเครื่องดื่ม, สินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวเร็ว (FMCG), โครงสร้างพื้นฐานและดิจิทัล และอื่น ๆ อีกมากมาย ด้วยพัฒนาการเช่นนี้ เรามั่นใจที่จะมีส่วนช่วยมากขึ้นโดยใช้โซลูชันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า การเข้าถึงที่มากขึ้น และการบริการที่ดีขึ้น”

<สามรูปแบบของอนาคตการผลิต>

  1. นวัตกรรม ณ ไซต์การผลิตด้วยการเปลี่ยนแปลงทางวิศวกรรมเชิงดิจิทัล

การจำลองภาพและการติดตามจากระยะไกลโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริงมีบทบาทอย่างมากในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการซ่อมบำรุงไซต์การผลิตของออมรอนภายใต้ข้อจำกัดด้านการเคลื่อนย้ายและการเข้าถึงในระหว่างวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ออมรอนเชื่อว่านวัตกรรม ณ สถานที่จริงเช่นนี้ซึ่งยึดหลักประสบการณ์ดิจิทัล (Digital Experience – DE) เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการยกระดับกระบวนการผลิต รวมถึงในโลกหลังโควิด และจะส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีและโซลูชันที่เร่งการพัฒนาประสบการณ์ดิจิทัล ณ ไซต์การผลิต

  1. ระบบอัตโนมัติเหนือความสามารถของมนุษย์” ให้เครื่องจักรทำสิ่งที่เครื่องจักรทำได้

ผู้ผลิตเผชิญกับความยากลำบากในการรักษาทรัพยากรมนุษย์ และยังอยู่ภายใต้ความกดดันที่จะต้องยกระดับประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องเพื่อทำตามความรับผิดชอบด้านอุปทาน ตลอดจนรักษาและเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้วยแนวคิด “ระบบอัตโนมัติเหนือความสามารถของมนุษย์” ซึ่งใช้เทคโนโลยีแอปพลิเคชั่นควบคุมความเร็วสูงและความแม่นยำสูง ออมรอนมุ่งพัฒนานวัตกรรม ณ ไซต์การผลิต ซึ่งเป็นที่ที่ผู้คนสามารถมีส่วนร่วมในงานสร้างสรรค์ไปพร้อม ๆ กับได้รับความสะดวกสบายด้วยการใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่จาก IoT, AI และเทคโนโลยีหุ่นยนต์ และปล่อยให้เครื่องจักรทำงานที่เคยต้องพึ่งมนุษย์ นอกจากนี้ด้วยระบบอัตโนมัติที่สร้างสมดุลในด้านผลิตภัณฑ์ภาพและประสิทธิภาพด้านพลังงาน ออมรอนจะมีส่วนช่วยในการวางรากฐานกระบวนการผลิตแบบใหม่ ซึ่งตอบสนองความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในโลก

  1. การทำงานร่วมกันขั้นสูงระหว่างคนและเครื่องจักร” ช่วยให้ผู้คนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง

ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการผลิตซึ่งตอบสนองต่อความหลากหลายและลักษณะเฉพาะบุคคลของความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ ในแง่นี้วิวัฒนาการของกระบวนการผลิตจำเป็นต้องเอื้อให้เกิดสมรรถภาพสูงสุดของมนุษย์ ออมรอนมุ่งพัฒนากระบวนการผลิตแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้คนสามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง ตลอดจนสร้างการเติบโตและแรงขับเคลื่อนด้วยการทำให้คนมีบทบาทนำขณะที่ยกระดับการทดแทนคนด้วยเครื่องจักร ด้วยการทำให้การใช้แรงงานหนักและการทำงานง่าย ๆ ที่ซ้ำซากเป็นหน้าที่ของหุ่นยนต์ เครื่องจักรได้เข้ามาสนับสนุนสมรรถภาพของมนุษย์ นอกจากนี้ในยามที่มีปัญหาฉับพลัน คนและหุ่นยนต์จะทำงานแทนกัน ออมรอนมุ่งสร้างไซต์การผลิตที่พนักงานสามารถสนุกกับงานและการผลิต และขณะเดียวกันยังมีผลิตภาพสูง ด้วยการยึดหลัก “การทำงานร่วมกันขั้นสูงระหว่างคนและเครื่องจักร”

 

(0)(0)