Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
Accenture ได้เปิดตัว Singapore Innovation Hub เพื่อช่วยพลิกโฉมเมืองแห่งอนาคต
image
พฤศจิกายน 11, 2021 ข่าว

 

Accenture ได้เปิดตัว Singapore Innovation Hub –เมืองแห่งอนาคต โดยมีเป้าหมายเพื่อรวบรวมองค์กรต่างๆจากทุกๆอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาโซลูชันเมืองอัจฉริยะและเพื่อจัดการกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม

สิ่งอำนวยความสะดวกดังกล่าวจะช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมของ Accenture ที่มีความสามารถในด้านเทคโนโลยีชั้นนำและมีความเฉียบแหลมทางธุรกิจ ที่ได้คิดค้นและจินตนาการถึงเมืองในอนาคตจากมุมมองของหุ้นส่วนหลายฝ่าย ด้วยการสนับสนุนจากพันธมิตรในระบบนิเวศ ลูกค้าจะสามารถสัมผัสประสบการณ์โซลูชั่นเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตผ่านการสาธิตที่มีความสมจริงได้ เพื่อช่วยจัดการกับความท้าทายในเมืองที่เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของเมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน เช่น การใช้พลังงานที่เพิ่มมากขึ้น, ปริมาณการจราจรที่เพิ่มมากขึ้น และภัยคุกคามด้านความปลอดภัยในที่สาธารณะที่มากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น จากการใช้ digital twins และแบบจำลองปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อจำลองสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ต่างๆ, นักวางผังเมืองสามารถประเมินและปรับประสิทธิภาพของการออกแบบอาคารและขั้นตอนการปฏิบัติงานในการอพยพตามมาตรฐาน (SOPs) ก่อนเกิดเหตุที่ร้ายแรงได้

ในระยะเริ่มแรก, Singapore Innovation Hub จะมุ่งเน้นไปที่ประเด็นหลักต่างๆ เช่น การวางแผนเมืองที่ปรับเปลี่ยนได้, การเคลื่อนย้าย, ความปลอดภัยและความมั่นคง และความยั่งยืน คุณ Ng Wee Wei กรรมการผู้จัดการประจำประเทศของ Accenture ในสิงคโปร์ กล่าวว่า “แรงผลักดันเหล่านี้ได้เข้ามายังประเทศต่างๆ แล้ว ในการดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างเมืองที่ยั่งยืนและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น  ในเวลาเดียวกัน การมีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพลังงานใหม่ได้เปิดโอกาสให้เมืองต่างๆ ได้จินตนาการว่าจะให้บริการได้อย่างไร และปูทางไปสู่การเปลี่ยนแปลงนวัตกรรมที่จะปฏิวัติการมีส่วนร่วมของพลเมือง”

จากรายงานล่าสุดของ Accenture และ MIT Technology Review 21st Century Cities: การฟื้นฟูเมืองของเอเชียแปซิฟิก ซึ่งเมืองต่างๆ ทั่วทั้งภูมิภาคได้สำรวจการตอบสนองที่สร้างสรรค์และมีนวัตกรรมต่อความท้าทายทางสังคม, เศรษฐกิจ และระบบนิเวศ ยกตัวอย่างเช่น รายงานดังกล่าวได้แบ่งปันเกี่ยวกับการที่สิงคโปร์ได้ประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนแปลงตนเองสู่มหานครระดับโลกด้วยการวางแผนร่วมกันและนวัตกรรมด้านนโยบายได้อย่างไร โดยมีตัวชี้วัดความน่าอยู่อาศัยที่ดีที่สุดในโลก

ถึงแม้จะมีความคิดริเริ่มและโครงการในเชิงบวก แต่ยังมีช่องว่างระหว่างแนวคิดเรื่องความยั่งยืนและ inclusive cities และความเป็นจริงในสถานการณ์จริง  จากรายงานพบว่าในเมืองต่างๆ ส่วนใหญ่ ในช่วงแรกของ”เมืองอัจฉริยะ” แผนการได้มุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถทำได้สำหรับเมืองต่างๆ  สิ่งนี้มักจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่น่าผิดหวังหรือถดถอย เช่น ความไม่เท่าเทียมกันที่มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้ที่เข้าถึงดิจิทัลได้น้อยกว่าจะถูกปล่อยทิ้งไว้ จุดสำคัญควรมุ่งเน้นที่การทำความเข้าใจเมืองต่างๆ โดยประกอบด้วยประสบการณ์ในการใช้ชีวิตในชุมชนและกลุ่มผลประโยชน์ต่างๆ

พิธีเปิด Singapore Innovation Hub โดย Dr. Janil Puthucheary รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอาวุโส กระทรวงการสื่อสารและสารสนเทศ และกระทรวงสาธารณสุข , ผู้เข้าร่วมงานต่างได้เยี่ยมชมสถานที่พร้อมการสาธิตโซลูชั่นเทคโนโลยีที่มีไฮทัช/ไฮเทค โดยผู้เข้าร่วมงานได้เข้าร่วมบนแพลตฟอร์มเสมือนจริงจะได้รับประสบการณ์ 360 องศาที่สมจริงภายในงานเปิดตัว

Singapore Innovation Hub สร้างขึ้นจากประสบการณ์ด้านนวัตกรรมที่มีมากมายของ Accenture และได้แสดงให้เห็นถึงการลงทุนอย่างต่อเนื่องของบริษัทในสิงคโปร์และภูมิภาค โดยมีการใช้ประโยชน์จากศูนย์นวัตกรรมของ Accenture จากทั่วโลกและระบบนิเวศที่กว้างขึ้นของพันธมิตรเพื่อปรับปรุงสินทรัพย์ที่มีอยู่ รวมถึง AI Innovation Studio ในสิงคโปร์ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางความเป็นผู้นำทางความคิดและนวัตกรรมด้าน AI ซึ่งธุรกิจต่างๆสามารถทำงานร่วมกันเพื่อเร่งโครงการที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลได้รับการสนับสนุนจาก AI

(0)(0)