Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
DHL ได้ให้การสนับสนุนความสามารถในการวิเคราะห์แบบประยุกต์ในมาเลเซีย
image
สิงหาคม 3, 2021 ข่าว

 

DHL เป็นบริษัทโลจิสติกส์ชั้นนำของโลก ได้ประกาศเปิดตัว Applied Analytics Hub (AAH) ในเมืองเมดินี ซึ่งเป็นพื้นที่การเติบโตเชิงกลยุทธ์ที่ตั้งอยู่ในเขตพัฒนาอิสกันดาร์, ยะโฮร์ มาเลเซีย ที่นี่เราจะเห็นนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลและผู้เชี่ยวชาญด้าน machine learning เพื่อพัฒนาโซลูชันลอจิสติกส์ที่ขับเคลื่อนด้วยการวิเคราะห์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้าของ DHL ทั่วเอเชียแปซิฟิก

ศูนย์แห่งใหม่นี้เป็นส่วนเสริมของทีมการวิเคราะห์แบบประยุกต์ของ DHL ซึ่งตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ได้ร่วมทำงานอย่างใกล้ชิดกับลูกค้าในการกำหนดแนวคิดและการนำโซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงไปใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของห่วงโซ่อุปทานให้ได้มากที่สุด ศูนย์กลางในเมดินีจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่าง DHL กับ Universiti Teknologi Malaysia (UTM ) รวมถึงการเป็นโฮสต์ของคณาจารย์จาก UTM ดูแลการฝึกงานและการให้คำปรึกษาแก่นักวิทยาศาสตร์ด้านข้อมูลที่จะเริ่มทำงานในการแก้ปัญหาห่วงโซ่อุปทานที่ซับซ้อนให้แก่ลูกค้า

ศูนย์นี้จะเป็นตัวหลักในการประชุมด้านเครือข่ายและจัดเวิร์กช็อป โดยที่บริษัทและผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมมารวมตัวกันเพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดและระดมความคิดเชิงนวัตกรรม ซึ่งความร่วมมือในเชิงกลยุทธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายนี้ ทำให้ DHL สามารถเข้าถึงผู้ที่มีความสามารถสูงได้อย่างต่อเนื่อง

สร้างประโยชน์ให้กับ UTM อีกด้วยประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นจริงได้ช่วยกำหนดหลักสูตรของวิทยาลัย

เป็นเวลามากกว่าสองปีที่นักศึกษาและคณาจารย์ของ UTM ได้ทำงานในโครงการด้านการวิเคราะห์ร่วมกับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล, วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านลอจิสติกส์ของ DHL ซึ่งศูนย์แห่งใหม่นี้ได้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับการป้องกันโรคโควิด-19 เกี่ยวกับการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่อย่างเต็มที่ โดยการทำงานร่วมกันยังคงดำเนินต่อไปในรูปแบบออนไลน์ และได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีงานฉลองแบบเสมือนจริง ซึ่งมีตัวแทนจาก DHL, UTM, ศูนย์นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ระดับโลกของมาเลเซีย (MaGIC) และ Iskandar Investment Berhad (IIB) เข้าร่วมงาน

 

(0)(0)