Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
Internet of Things Asia 2022 กลับมาอีกครั้งในรอบ 2 ปี
image
มีนาคม 4, 2022 ข่าว

 

แพลตฟอร์มหลักของเอเชียสำหรับ Internet of Things (IoT) จะมีการประชุมกันอีกครั้งในรูปแบบดิจิทัลในวันที่ 16 และ 17 มีนาคม 2022 โดยได้เปลี่ยนชื่อเป็น “IoT Asia+” โดยจัดเป็นประสบการณ์ทางดิจิทัลที่ได้รับการจัดระเบียบเป็นพิเศษซึ่งได้เน้นที่การใช้งานของ IoT และเพื่อเป็นตัวเชื่อมต่อกับในส่วนของการดูแลสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์, การค้าปลีก และการขนส่งและโลจิสติกส์

เมื่อเร็วๆ นี้ รัฐบาลสิงคโปร์ได้ประกาศว่า จะมีการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมอีก 200 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และ 600 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ให้กับบริษัทต่างๆในสิงคโปร์ เพื่อใช้ในการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถด้านดิจิทัลต่างๆและขยายโซลูชันการผลิตตามลำดับ โดย IoT Asia+ ได้เน้นย้ำในเรื่องการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ ซึ่งอ้างอิงได้จากเครื่องหมาย “+” ใน “IoT Asia+”  โดยรวมถึง เครือข่ายระบบ 5G, บล็อกเชน, ปัญญาประดิษฐ์ (AI), Alternate Reality (AR) และเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ได้รับการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานเชื่อมต่อและทำงานร่วมกันได้ดียิ่งขึ้นในภาคอุตสาหกรรมและในส่วนของพรมแดนทางภูมิศาสตร์

คุณ Terence Teo, ประธานสมาคมระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรมของสิงคโปร์ (SIAA), สมาคมวิชาชีพสำหรับบริษัทและผู้เชี่ยวชาญในภาคระบบอัตโนมัติ IoT และหุ่นยนต์ของสิงคโปร์ ได้กล่าวว่า “จากการหยุดชะงักเนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ IoT ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้น เช่น เป็นตัวช่วยสำคัญที่ช่วยให้บริษัทต่างๆ ได้พัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ๆ, คงความสามารถในด้านการแข่งขัน, และส่งมอบคุณค่าที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันได้มุ่งเน้นการเสริมความแข็งแกร่งให้กับบุคลากรและความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ เพิ่มการเน้นย้ำในเรื่องความยั่งยืนและการทำงานด้วยทรัพยากรที่จำกัด ทำให้องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากโซลูชัน IoT ต่างๆ ได้มากขึ้น และทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายทางธุรกิจและส่งมอบความรับผิดชอบต่อสังคม”

คุณ Chua Wee Phong ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Markets) ของ Constellar ได้กล่าวเสริมว่า “ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ธุรกิจต่างๆ ได้มีความจำเป็นเร่งด่วนมากขึ้นในการเร่งการนำ IoT มาใช้  โดย IoT Asia+ ได้นำเสนอประสบการณ์ทางดิจิทัลที่เข้าถึงได้ง่ายและได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และการทำงานร่วมกันในสี่ภาคส่วนหลักๆ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงระดับการเติบโตที่โดดเด่นที่สุด ได้แก่ การดูแลสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์, การค้าปลีก และการขนส่งและโลจิสติกส์ โดยมี IoT enablers เป็นหัวข้อพื้นฐานหลักๆ ด้วยความเชี่ยวชาญร่วมกันจาก SIAA และ Constellar เราตั้งตารอคอยที่จะได้สนับสนุนชุมชนในการร่วมมือกัน, จุดประกายการเปลี่ยนแปลงธุรกิจต่าง ๆ ผ่าน IoT Asia+”

หัวข้อในการประชุมสำหรับ IoT Asia+ 2022 ครั้งนี้ คือ ‘การจุดประกายการเปลี่ยนแปลงธุรกิจผ่านแนวคิดและชุมชน Igniting Business Change Through Collision of Communities and Ideas ‘ การประชุมในปีนี้เริ่มต้นด้วยการกล่าวคำปราศรัยต้อนรับจาก คุณ Alvin Tan รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมและกระทรวงวัฒนธรรม ชุมชนและเยาวชน ผู้เข้าร่วมประชุมจะสามารถเข้าถึงได้มากกว่า 30 เซสชัน โดยมีผู้นำ IoT จากในและต่างประเทศมากกว่า 50 คนจาก Alibaba, Amazon Web Services, KPMG และบริษัทเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ได้สำรวจนวัตกรรมและแนวโน้มล่าสุดในโซลูชัน IoT รวมถึงการใช้งาน IoT จริงและโอกาสสำหรับเมืองอัจฉริยะต่างๆ และยังสามารถมีส่วนร่วมในการอภิปรายที่มุ่งเน้นในหัวข้อ IoT ที่ส่งผลกระทบต่อการดูแลสุขภาพ, อสังหาริมทรัพย์, การค้าปลีก และการขนส่งและโลจิสติกส์ เช่น ความปลอดภัยทางไซเบอร์, ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล, ความสามารถในการทำงานร่วมกัน, ต้นทุน และการสร้างรายได้

การประชุมครั้งนี้ได้มีการตรวจสอบการใช้งานและการเพิ่มประสิทธิภาพของโซลูชัน IoT ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อช่วยเหลือให้ประชาชนได้ใช้ชีวิตอย่างสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น, ลดความแออัดด้านการจราจร, ขับเคลื่อนการทำฟาร์มในเมือง และบรรลุเป้าหมาย net zero  ผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการที่ IoT พลิกโฉมประสบการณ์ของลูกค้าสำหรับภาคการค้าปลีก, ลดความเสี่ยงในห่วงโซ่อุปทานและการหยุดชะงักของภาคการขนส่งและลอจิสติกส์, ช่วยลดความเครียดในการติดตามและวินิจฉัยผู้ป่วยจากระยะไกล, ตลอดจนปรับปรุงความเป็นเลิศของสถานพยาบาล

(0)(0)