Covering Disruptive Technology Powering Business in The Digital Age

image
SPDB และ Huawei เปิดตัว SPDB Finwarehouse ผสานการเงินดิจิทัลลงในการบริหารคลังสินค้า
image
ตุลาคม 6, 2021 ข่าว

 

Shanghai Pudong Development Bank (SPD Bank) และ Huawei ได้นำเสนอโซลูชัน SPDB Finwarehouse Solution ที่งาน HUAWEI CONNECT 2021 นับเป็นความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเงินดิจิทัล ทั้งยังเป็นอีกก้าวสำคัญในการสร้าง Bank of Things เพราะโซลูชันดังกล่าวใช้ IoT ในการผูกมัดสังหาริมทรัพย์ ทำให้วัตถุทุกชิ้นระบุตัวได้ ทำให้การแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่ติดตามได้ และทำให้ของทุกชิ้นเชื่อถือได้

เมื่อปีที่ผ่านมา SPD Bank และ Huawei ได้เปิดตัวรายงาน Bank of Things White Paper ซึ่งนำเสนอโมเดลและระบบบริการทางการเงินแบบใหม่ SPD Bank ได้เริ่มนำเทคโนโลยีดิจิทัลอันทันสมัยมาใช้เพื่อส่งเสริม Bank of Things โดยร่วมมือกับ Huawei เพื่อ “ดำดิ่งลงในโลกดิจิทัล” ซึ่ง SPDB Finwarehouse เป็นความริเริ่มที่สำคัญเป็นอันดับต้น ๆ ที่มาจากความร่วมมือและทิศทางนี้

โซลูชันดังกล่าวออกแบบขึ้นเพื่อใช้กับซัพพลายเชนอุตสาหกรรม และเป็นแนวทางอันทันสมัยในการบริหารจัดการข้อผูกมัดสังหาริมทรัพย์ต่าง ๆ ในคลังสินค้า โดยตลอดเวลาที่ผ่านมานั้น สังหาริมทรัพย์เป็นขอบข่ายบริการทางการเงินที่ไม่ค่อยมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมากนัก สะท้อนโอกาสทางการตลาดที่มีมูลค่าหลายพันล้านหยวน

SPDB Finwarehouse: บริหารจัดการสังหาริมทรัพย์ได้อย่างปลอดภัยและง่ายดาย

บ่อยครั้งที่สังหาริมทรัพย์มีความเสี่ยงมากมาย เช่น สิทธิการครอบครองอาจไม่ชัดเจน ทำให้สินทรัพย์ถูกผูกมัดหลายครั้ง ในขณะเดียวกัน บริษัทที่กำกับดูแลอาจไม่ได้มีจรรยาบรรณเสมอไป จนอาจทำให้เกิดการปลอมปนขึ้นมา และแม้จะกำกับดูแลอย่างเข้มงวด แต่สิ่งนี้ใช้ต้นทุนสูงมากหากไม่มีเครื่องมือดิจิทัลเข้ามาช่วย และเมื่อไม่มีแพลตฟอร์มจำหน่ายแล้ว สินค้าก็จะทำเงินได้ยาก

เพื่อตอบสนองต่อปัญหาเหล่านี้ SPD Bank ได้ออกแบบโซลูชันที่มีความแม่นยำและน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น โดย SPDB Finwarehouse ใช้ RFID, อุปกรณ์วัดน้ำหนัก และอุปกรณ์ PDA บล็อกเชน เพื่อบันทึกข้อมูลตามจริงที่คลังสินค้า สินค้าขาเข้าจะถูกจับคู่กับการจัดหาเงินและการกู้ยืม ขณะที่สินค้าขาออกจะเชื่อมโยงเข้ากับการชำระคืน ทำให้ตรวจตราสินค้าได้ง่ายและมีประสิทธิภาพขึ้นมาก

โซลูชันดังกล่าวยังช่วยประเมินมูลค่าสินค้าได้อย่างแม่นยำด้วย โดยผสานรวมการซื้อขายที่ได้รับการยืนยัน การรับรู้ และข้อมูลตลาดเข้าด้วยกัน เพื่อกำหนดสิทธิการครอบครอง มูลค่า และการจำหน่ายอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อว่ากันตามหลักการแล้ว กระบวนการทางโลจิสติกส์ การค้า เงินทุน และข้อมูล จะมีความรวมศูนย์มากขึ้น มอบข้อมูลที่จำเป็นในการประเมินมูลค่าสังหาริมทรัพย์อย่างเหมาะสม องค์กรทั้งต้นน้ำและปลายน้ำสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างแม่นยำ ซึ่งครอบคลุมทั่วทั้งซัพพลายเชน

ภาพประกอบ: SPDB Finwarehouse: สังหาริมทรัพย์ที่เชื่อถือได้ บริหารจัดการได้ และจำหน่ายได้โดยง่าย

กองสินทรัพย์ที่เชื่อถือได้ ขับเคลื่อนด้วย Smart IoT

ระบบโลจิสติกส์และคลังสินค้ามักใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ด้วยเหตุนี้ Huawei และ SPD Bank จึงใช้อุปกรณ์ IoT อัจฉริยะในคลังสินค้า พร้อมนำเสนอขีดความสามารถจาก AI และการยืนยันข้อมูลหลายมิติ ซึ่งช่วยเปลี่ยนคลังสินค้าปกติทั่วไปให้เป็นคลังสินค้าการเงิน โดยผสานรวมบริการทางการเงินเข้ากับกระบวนการบริหารจัดการและงานธุรกิจ

SPDB Finwarehouse ทำงานบนแพลตฟอร์ม HUAWEI CLOUD เพื่อทำให้วัตถุทุกชิ้นระบุตัวได้ ทำให้การแจ้งเตือนเป็นเรื่องที่ติดตามได้ และทำให้ของทุกชิ้นเชื่อถือได้ โซลูชันดังกล่าวใช้เทคโนโลยีดังต่อไปนี้

  • ระบบ RFID แบบกระจายตัว ทำหน้าที่วางตำแหน่งวัตถุต่าง ๆ ในหลักเมตร นับสต็อกอัตโนมัติ และติดตามสิ่งของแบบเรียลไทม์
  • การใช้โมเดล Pangu ทำให้นำโมเดลส่วนใหญ่ไปใช้ซ้ำได้ ลดจำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการอบรม และร่นระยะเวลาพัฒนาโปรเจกต์
  • แพลตฟอร์ม Huawei IoT นำโมเดลที่มี GUI เป็นตัวช่วยมาใช้ โดยกำหนดและสร้างโมเดลอย่างยืดหยุ่น และบริหารโมเดลจากส่วนกลาง ขณะที่ตรวจสอบข้ามข้อมูลด้วยเทคโนโลยีฝาแฝดดิจิทัล พร้อมวิเคราะห์ความเสี่ยงอย่างครอบคลุมทั้งสินค้า กระบวนการ บุคลากร และสิ่งแวดล้อมของคลังสินค้า

ศูนย์ตรวจสอบติดตามเพื่อรับรองความถูกต้องของสินค้าขาเข้า

ในศูนย์ SPDB Finwarehouse Monitoring Center ผู้ควบคุมจะยืนยันความถูกต้องของสินค้าขาเข้าได้อย่างง่ายดาย โดยใช้โมเดล Pangu นับสแต็กสินค้าบรรทุก และใช้โค้ดสแกน ข้อมูลน้ำหนัก และข้อมูลการค้าเบื้องหลังเพื่อยืนยันสินค้าได้

“SPDB Finwarehouse เป็นโปรเจกต์การเงินดิจิทัลนำร่อง เราได้ดำเนินการประเมินเจาะลึกถึงความต้องการในตลาดบริการระดับองค์กร วันนี้เราจำเป็นต้องเดินหน้าหาหนทางในการพลิกโฉมตรรกะทางธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถทางเทคนิคของเราขึ้นมาใหม่ เพื่อยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลต่อไป” คุณ Chen Haining ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายไอทีของ SPD Bank กล่าว และเสริมว่า “การผสานรวมเทคโนโลยีดิจิทัลลงในภาคอุตสาหกรรมนั้น ทำให้เรานำขีดความสามารถทางดิจิทัลไปใช้กับซัพพลายเชนอย่างลงลึกได้ในอุตสาหกรรมเศรษฐกิจแท้จริงต่าง ๆ SPD Bank หวังที่จะทำงานกับ Huawei ต่อไป เพื่อผนวกรวมการเงินเข้ากับเศรษฐกิจแท้จริง”

ในโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงถึงกัน กรณีการใช้งานและโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ จะปรากฏให้เห็นต่อไป

“Huawei และ SPD Bank จะยังคงคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ต่อไป เพื่อมอบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชั้นนำและโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์แบบ full-stack เพื่อรองรับการยกระดับการเงินดิจิทัล เราจะใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการเร่งยกระดับบริการทางการเงิน โดยทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ด้วยนวัตกรรมทางการเงินที่ตอบโจทย์” คุณ Jason Cao ประธานหน่วยธุรกิจการเงินระดับโลกของ Huawei Enterprise BG กล่าว “Huawei ได้นำเทคโนโลยี full-stack ของบริษัทมาใช้พัฒนา SPDB Finwarehouse ร่วมกับ SPD Bank เราผนึกกำลังกับลูกค้าเพื่อดำดิ่งลงในโลกดิจิทัล พร้อมส่งเสริมการยกระดับการเงินดิจิทัล เราหวังขับเคลื่อนเศรษฐกิจแท้จริงให้ก้าวหน้าต่อไปด้วยพลังของการเงิน Huawei มีความมุ่งมั่นในการช่วยสถาบันการเงินในการยกระดับความคล่องตัว ความชาญฉลาด บริการอุตสาหกรรม และการสร้างอีโคซิสเต็ม เรากำลังช่วยให้สถาบันการเงินทั้งหลายเดินตามเส้นทางดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชัน พร้อมสร้างอุตสาหกรรมการเงินที่เชื่อมโยงถึงกันอย่างเต็มที่ มีความชาญฉลาด และมีอีโคซิสเต็มรองรับไปด้วยกัน”

SPD Bank และ Huawei ได้ร่วมกันจัดตั้งแล็บนวัตกรรมเมื่อปี 2018 ซึ่งก่อให้เกิดโปรเจกต์ที่ประสบความสำเร็จมากมาย โดยเมื่อเดือนสิงหาคม 2020 ทั้งสองได้ลงนามในข้อตกลงความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ และร่วมกันเผยแพร่รายงานที่นับเป็นความก้าวหน้าสำคัญอย่าง The Bank of Things White Paper ทั้งนี้ SPD Bank จะให้ความสำคัญกับประสบการณ์ผู้ใช้ นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ร่วมกับอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น การค้าปลีก การสื่อสาร ขนส่ง และบริการดูแลสุขภาพ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล

ในโลกที่ทุกสิ่งเชื่อมโยงกัน การเงิน เทคโนโลยี และภาคอุตสาหกรรม จะเชื่อมโยงถึงกันอย่างใกล้ชิด Huawei และ SPD Bank กำลังนำขุมพลังของเทคโนโลยีการเงินบนคลาวด์มาใช้ตอบสนองความต้องการของชุมชน เพื่อให้ลูกค้าสร้างมูลค่าใหม่ ๆ ในอุตสาหกรรมได้

ทั้งนี้ Huawei เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม HUAWEI CONNECT 2021 ออนไลน์ระหว่างวันที่ 23 กันยายน ถึง 31 ตุลาคม โดยปีนี้มีหัวข้อว่า Dive into Digital เราจะดำดิ่งลงเพื่อสำรวจแนวทางการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้งานจริง ไม่ว่าจะเป็นคลาวด์, AI และ 5G ในทุกอุตสาหกรรม รวมถึงบทบาทของเทคโนโลยีในการทำให้องค์กรทุกโครงสร้างและขนาดทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและรอบด้านมากขึ้น จนทำให้ท้ายที่สุดมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในขณะที่เรามุ่งหน้าสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

 

(0)(0)